924 693 CONSTRUCCIÓN BIZKAIA

OBRARA BISITA ERAIKUNTZA LANAK ANTOLATU ETA KONTROLATZEKO TALDEAREKIN

Eraikuntza-obrak antolatu eta kontrolatzeko 1. zikloko ikasleak 60 zuzkidura-etxebizitzaren obran egon dira Galdakaon. Udal arkitektoarekin, proiektugilearekin eta obraren zuzendariarekin, aparejadorearekin eta obraren ingeniariarekin egon dira.

Elementu aurrefabrikatuekin bisitatu den lehen obra izan da; obrako teknikariek azaldu digutenaren arabera, berrikuntza presente egon da eraikin hau gauzatzean, elementu aurrefabrikatuekin, egituratik, forjatuen lauzatik eta fatxadatik, etxebizitza bakoitzeko bainugela osatzen duen moduluraino. Gure ikasleek gaur egungo aurrefabrikazioaren errealitatea ikasten dute eta etorkizunerako prestatzen dira.