IKASTETXEA

IDAZKARITZA

BIZITZA AKADEMIKOAREKIN LOTURIKO GAI GUZTIAK KUDEATZEN DIRA BERTAN: MATRIKULAZIOAK, ZIURTAGIRIAK, IKASKETA ESPEDIENTEAk, tituluAK ESKATU ETA JASO, ETAB.

JENDAURREKO ORDUTEGIA (astelehenetik ostiralera):


 • Urritik maiatzera: 9:00etatik 14:30era
 • Ekainetik irailera: 9:00etatik 14:00etara

KONTSULTAK:


GESTIOAK


 • Prestakuntza-zikloen Aurrematrikulak eta Matrikulak.
 • Ziurtagirien Eskaera
 • Baliozkotezeen Eskaera
  – Data: irailean zehar
  – Interesdunak berak bertaratu behar du
  – Aurkeztu jatorrizko dokumentuak
 • FCT Salbuespenaren eskaera
 • Matrikula Baliogabetzeko eskaera
 • Moduluen Ebaluazioari Uko Egiteko eskaera
 • Titulu Eskaera:
  – NANen fotokopia
  – Eta, badagokio, kide ugariko tituluaren jatorrizkoa eta fotokopia
 • Tituluak jasotzeko:
  – Titularra izanez gero: frogagiria eta jatorrizko NAN aurkeztu behar dira
  – Baimenduna izanez gero: Titulua jasotzeko baimena erantsi behar da, hala nola baimen-emailearen eta baimendunaren NANen fotokopiak