GOI MAILAKO ERAIKUNTZA OBREN ANTOLAKETA ETA ZAINTZA ZIKLOA

GOI MAILAKO ZIKLOA

GOI MAILAKO ERAIKUNTZA OBREN ANTOLAKETA ETA ZAINTZA ZIKLOA

Eraikuntza obren antolaketa eta ZAINTZA

 • Ikastetxean: 1.640 ordu
 • Enpresako praktikak: 360 ordu

Obran bertan, eraikuntzako eta obra zibileko egikaritze-lanak antolatzen, baliabideak kudeatzen, lanak koordinatzen eta burututako obra-unitateak ikuskatzen, beti proiektuaren zehaztapenei, jasotako argibideei, arau aplikagarriei eta ezarritako kalitate-, segurtasun-, laneko osasun- eta ingurumen-baldintzei jarraiki.

LANPOSTU HAUETAN ARITU:

 • Eraikuntzako egitura-obretako taldeburu eta arduradun.
 • Oro har eraikuntza-obretako arduradun.
 • Birgaikuntza- eta eraikuntzako eraberritze-obretako arduradun.
 • Lantegiko buru edota eraikinen akaberako langileen arduradun.
 • Eraikinen eraikuntzako langileburu.
 • Oro har obra zibileko arduradun.
 • Lur-mugimenduetako arduradun.
 • Bide-zoru eta zoladuretako arduradun.
 • Obra zibiletako arduradun eroanbide eta ubideratzeetan.
 • Bulego teknikoko buruaren laguntzaile.
 • Plangintza-egilearen laguntzaile.
 • Kostuak zaintzeko teknikariaren laguntzaile.
 • Dokumentu-zaintzako teknikari.
 • Zuinketa-espezialista.

IKASTEN JARRAITU:

 • Espezializazio profesionaleko ikastaroak.
 • Beste Goi Mailako Lanbide Heziketa ziklo bat. Moduluak baliozkotzeko aukera izango duzu, indarrean dauden arauen arabera.
 • Unibertsitate-ikasketak. Baliozkotzeak lortzeko aukera izango duzu, indarrean dauden arauen arabera.

1. MAILAORDU KOPURUA
Eraikuntza-egiturak99 ordu
Eraikuntzako neurketak eta balioespenak99 ordu
Eraikuntza-obren eta proiektuen dokumentazioa165 ordu
Eraikuntza-prozesuak eraikuntzan198 ordu
Eraikuntza-prozesuak obra zibilean165 ordu
Eraikuntza-obren birgaikuntza eta kontserbazioa165 ordu
Lanerako prestakuntza eta orientabideak99 ordu

2. MAILAORDU KOPURUA
Eraikuntza-zuinketak120 ordu
Eraikuntza-plangintza80 ordu
Eraikuntza-egituren zaintza80 ordu
Eraikuntza-obren egikaritze-zaintza120 ordu
Obra zibileko egikaritze-zaintza100 ordu
Eraikuntza-obrak antolatzeko eta zaintzeko proiektua 50 ordu
Enpresa eta ekimen ekintzailea60 ordu
Lantokiko prestakuntza360 ordu
Ingeles teknikoa40 ordu

Bilatu hemen zure formakuntza

+ GOI MAILAKO ZIKLOAK
+ ERDI MAILAKO ZIKLOA
+ LANGILEENTZAKO PRESTAKUNTZA
+ PRESTAKUNTZA DUALA